VN

Bệnh lý răng miệng trẻ em

Cha mẹ chú ý: Răng sữa không rụng ảnh hưởng rất lớn đến răng vĩnh viễn

Cha mẹ chú ý: Răng sữa không rụng ảnh hưởng rất lớn đến răng vĩnh viễn

Răng sữa không rụng là một trong những dấu hiệu bất thường trong quá trình răng phát triển. Nếu răng sữa không rụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến răng vĩnh viễn. Vậy nếu răng sữa không rụng thì cần điều trị như thế nào?