VN

Cấy ghép implant

Dịch vụ Đơn vị Giá
Implant Osstem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) Trụ implant + Abutment 11.890.000đ + 7.100.000đ
Implant Hiossen (Mỹ) (BH 15 năm) Trụ implant + Abutment 16.650.000đ + 7.100.000đ
Implant Tekka (Pháp) (BH 15 năm) Trụ implant + Abutment 19.000.000đ + 7.100.000đ
Implant Neodent (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 19.000.000đ + 9.500.000đ
Implant Nobel Biocare ( Hoa Kỳ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 24.900.000đ + 8.320.000đ
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 26.150.000đ + 9.500.000đ
Implant MIS V3 (Đức) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 28.500.000đ + 10.700.000đ