VN

Quy trình tuyển dụng

Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn sẽ được hẹn tiếp một buổi để thỏa thuận về hợp đồng

Thông tin tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ: