VN

Nha Khoa Quốc Tế BIK Và Sự Kiện Vì Sức Khoẻ Người Việt

Xã hội ngày càng phát triển, việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả mọi người và toàn xã hội. 

NHA KHOA QUỐC TẾ BIK VÀ SỰ KIỆN “VÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT”

Ngày 3/7 vừa qua tại Nhà Khách Quốc Hội (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra sự kiện “Vì sức khoẻ người Việt” do “Tạp Chí Sức Khoẻ Việt” tổ chức. 

Nha Khoa Quốc Tế BIK đã được biểu dương tại sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, qua các hoạt động nổi bật và những đóng góp thiết thực đối với sức khỏe ngành nha nói rêng cũng như góp phần vào sự phát triển của ngành Y tế nói chung, nha khoa đã nhận được kỉ niệm chương và bằng chứng nhận từ chương trình. Đây là một sự ghi nhận rất lớn để Nha Khoa Quốc Tế BIK tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến và nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe con người.

SỰ KIỆN “VÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT” VÀ Ý NGHĨA

Tạp Chí Sức Khoẻ Việt là cơ quan Báo chí, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động, trở thành diễn đàn trao đổi, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền về các vấn đề sức khoẻ, tổ chức các sự kiện truyền thông về sức khoẻ.