VN

Hỏi đáp

ĐIỀU TRỊ NHA CHU VÀ CẠO VÔI RĂNG

Cạo vôi răng + Đánh bóng
Điều trị viêm nướu loại 1
Điều trị viêm nướu loại 2

TRÁM RĂNG

Trám răng sữa
Trám răng thẩm mỹ (Composite Hàn Quốc) (Xoang II - 300.000)
Trám răng thẩm mỹ (Composite Đức) (Xoang II - 400.000)
Trám răng thẩm mỹ (Composite Nhật) (Xoang II - 500.000)
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

Chữa tủy răng 1 chân + trám
Chữa tủy răng 2 chân + trám
Chữa tủy răng 3 chân + trám
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác
Chữa tủy răng kết hợp máy
Tiểu phẫu cắt chóp

Menu footer

Trang chủ